Cees Schuurmans - Adviseur

Cees Schuurmans

 

Cees heeft ontzettend veel plezier in dit werk. Hij is coach geworden, omdat hij zelf met een burn-out te maken kreeg. Op dat moment was hij manager Personeel en Organisatie en had hij er in zijn werk nog weinig mee te maken gehad. Het begrip burn-out was nieuw voor hem. Vandaar dat hij zich afvroeg of, en hoe vaak dit voorkwam in de maatschappij. ‘Ben ik een uitzondering? Of gebeurt dit vaker?’

Hulpverleners konden hem niet goed helpen. Door veel boeken te lezen, medicatie te gebruiken en héél veel zelfreflectie heeft hij zichzelf er weer bovenop gekregen. Dit was het punt dat hij dacht ‘Ik ga anderen helpen, beter dan dat ik ben geholpen. Ik ga mijn kennis en kunde niet meer voor de organisatie inzetten, maar voor de individuele mens. Dat brengt mij veel meer voldoening’.

In beweging komen

Hij heeft managementcoaching, relatiecoaching én sport- en bewegingscoaching gedaan. Ook heeft hij kennis van mindfullness. Hij gebruikt zijn kennis van het sporten in al zijn coaching sessies. Daarmee hanteert hij het Munchhausen principe uit de psychologie: door concreet iets te gaan doen, ontwikkel je de energie om het te kunnen gaan doen. Of terwijl wat heel belangrijk is ‘Doen, doen, doen, proberen en doen! Als het daar in het traject niet toe komt, dan wordt het moeilijk.’

Cees doet gemeenteprojecten (participatiewet, mensen naar betaald werk), UWV en 2e spoor trajecten en verder alle andere vormen van coaching die zich aandienen. Hij vindt het bevredigend om mensen in moeilijke situaties bewust te krijgen van dat er hoop is, dat er kansen zijn. Want mensen kiezen niet voor hun situatie, het overkomt ze.

Een van de hoofddoelen is: wat gaat nog wel lukken? Belangrijk is ook om duidelijk te krijgen wat iemand niet meer kan. Dat is namelijk de oorzaak van het probleem, van de situatie die is ontstaan. Door dit in kaart te brengen, kun je vanuit die situatie verbeteringen aanbrengen. ‘Belemmerende factoren kunnen worden gereduceerd. Bevorderende factoren worden versterkt. Dan zie ik iemand opknappen en kunnen we stappen zetten.’, legt hij uit.

‘Voor mij is het belangrijk dat er groei en ontwikkeling is in de persoonlijkheid. Het sterker worden van kandidaten, vind ik voor mijzelf bevredigend. Hier gaan ze hun hele leven profijt van hebben.’, zegt Cees.

Vertrouwen

Beroepsethiek speelt voor hem een grote rol. Mijn kandidaat moet en kan ervan uitgaan dat alles wat wordt besproken, onder de geheimhoudingsplicht valt. En dat berichtgeving verbaal of schriftelijk alleen procesmatig zal plaatsvinden. Vertrouwelijkheid is een belangrijke pijler voor hem. Zeker in het begintraject is het belangrijk dat mensen in een veilige en vertrouwde omgeving starten.

Als het nodig is dan verwacht hij van je dat je actief, proactief en assertief bent. Hij werkt veel met opdrachten, met zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid nemen. Want ‘dat vind ik erg belangrijk. En ook dat je afspraken nakomt.’

Een traject afsluiten varieert erg, het is afhankelijk van het soort traject. Mensen vertellen: ‘ik heb zoveel stappen gezet, ik heb een baan, ik voel me sterker, ik ga me herstel melden.’ Het moet tastbaar, meetbaar en voelbaar zijn dat er stappen zijn gezet. Dan is hij tevreden.

 ‘Het gaat erom dat mijn kandidaat verder kan!’

Cees Schuurmans