Jacqueline Kruunenberg - Adviseur

Jacqueline Kruunenberg

 

Jacqueline Kruunenberg is goed thuis in de re-integratiewereld. Ze werkte in verschillende functies bij zowel commerciële re-integratiebedrijven als bij sociale werkvoorzieningen. Vanuit die ervaring startte ze in 2005 samen Nanya Radema ChangeCreators: “Wij hebben een uitgesproken visie op re-integratie, leveren kwaliteiten en zijn bereid om een stapje extra te zetten om een positieve verandering te verwezenlijken. Daar staat ChangeCreators voor.”

Innovatief

Door hun verschillende en aanvullende achtergronden en een uitgebreid netwerk van adviseurs kunnen Jacqueline en Nanya een breed scala aan producten aanbieden. Zo kunnen werkgevers bij ChangeCreators terecht voor hun werknemers (loopbaanadvies, outplacement, spoor 2 trajecten, coaching, trainingen) en particulieren of mensen met een uitkering (WW of WWB) of arbeidshandicap (WAO, WIA, Wajong) voor hun vragen op het gebied van een zinvolle daginvulling of werk: “De re-integratiemarkt ontwikkelt zich snel. Dat vraagt erom dat je scherp blijft en zorgt dat je niet achter de feiten aanloopt. Ik vind het leuk om vernieuwend bezig te zijn. Te kijken hoe je nieuwe producten kunt ontwikkelen die aansluiten bij wat de markt vraagt en waarmee je mensen verder kunt helpen. Met alle ontwikkelingen vind ik het enorm belangrijk om kwaliteit te behouden. Daarom besteden wij veel aandacht aan deskundigheidsbevordering voor onze adviseurs. We maken binnen ChangeCreators dankbaar gebruik van elkaars kennis en zetten elkaars netwerk in om kansen te creëren voor kandidaten. Ik geloof er heilig in dat de meeste banen gevonden worden via netwerken. Om die reden gaan wij verder dan alleen helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek. Wij bemiddelen actief tussen kandidaten en werkgevers.”

Creatief denken

Jacqueline is zakelijk, integer en resultaatgericht. Verder wordt zij door kandidaten, opdrachtgevers en collega’s omschreven als deskundig, inspirerend, veelzijdig en creatief. Ze is een echte netwerker met een positieve kijk op de mens, die een uitdaging niet uit de weg gaat, met veel verschillende doelgroepen overweg kan en altijd gericht is op mogelijkheden en op het creëren van kansen: “De inclusieve arbeidsmarkt, dat is één van onze speerpunten. Leg niet de nadruk op de beperkingen, maar kijk naar mogelijkheden. Ga uit van wat iemand komt brengen en stem daar het werk op af. Als je de juiste voorwaarden schept, kun je veel mensen aan het werk helpen of houden op een reguliere werkplek, ook die met een beperking. Zeg tevens niet te snel dat mensen niet gemotiveerd zijn. Ga in plaats daarvan op zoek naar het waarom. Vaak blijkt er iets anders onder te zitten. Als je daarmee aan de slag gaat, verandert er iets waardoor ze wel in beweging komen. Houd het bovendien laagdrempelig. Dat zorgt snel voor vertrouwen. En het liefst zo gelijkwaardig mogelijk. Dat je samen een team vormt, waarbij je als adviseur de kandidaat prikkelt en ondersteunt bij het komen tot een eigen keuze.”

Naast de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en de opleiding Individuele Traject Begeleiding (supported employment), heeft Jacqueline de opleiding tot loopbaanadviseur gevolgd (post-HBO). Ook schrijft ze regelmatig artikelen over onderwerpen in haar vakgebied, is ze betrokken bij verschillende landelijke projecten rondom specifieke doelgroepen (onder andere lager opgeleiden en mensen met autisme) en is ze aangesloten bij de NOLOC (Beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland).

Jacqueline Kruunenberg | ChangeCreators