changecreators_hoger_opgeleiding.jpg

Hoger opgeleiden

ChangeCreators heeft veel ervaring in het coachen, bemiddelen en plaatsen van hoger opgeleiden en gebruikt testinstrumentarium waarmee kwaliteiten en interesses van hoger opgeleiden in kaart kunnen worden gebracht.

Op deze manier kan er tijdens coachings-, loopbaan- en outplacementtrajecten onder andere worden gekeken naar managementcompetenties, stressfactoren, motivatie en leiderschapsstijlen.

Een aantal adviseurs van ChangeCreators zijn gespecialiseerd in het begeleiden van hoger opgeleiden. Ook is ChangeCreators bekend met het begeleiden van hoger opgeleiden met een arbeidshandicap (lichamelijk of psychisch).