Ik krijg een traject van het UWV

Als je wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid langdurig bent uitgevallen, kan het zijn dat het UWV jou een re-integratietraject aanbiedt bij een re-integratiebureau. Hierbij mag je zelf bepalen bij welk bureau je dat gaat doen. Natuurlijk hopen we dat je voor ons kiest! 

Waarom je dat zou moeten doen? Als eerste hebben onze adviseurs verschillende achtergronden en expertises. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren. Een traject dat past bij jouw wensen en mogelijkheden. Hieronder vind je de opties.

Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Daarom heb je regelmatig een afspraak met een adviseur, waarin jullie face to face aan de slag gaan. Om jou optimaal te ondersteunen, streven we er bovendien naar je te matchen met iemand in je eigen woonplaats of dicht daarbij in de buurt. Daarbij letten we er op dat deze adviseur kennis heeft van de belemmeringen die ervoor gezorgd hebben dat jij bent uitgevallen. Dat zorgt voor (h)erkenning. Wel zo fijn toch.