Werkfit maken

Werkfit Maken

Heb jij door ziekte of arbeidsongeschiktheid een tijd niet gewerkt? En wil je weer aan de slag, maar moet je eerst nog wat sterker worden, voordat je gericht gaat zoeken op de arbeidsmarkt? Dat kan bij ons in een zogenaamd Werkfit Maken traject. Hierin ondersteunen we jou bij je re-integratie. Een van onze adviseurs bekijkt samen met jou wat jij nodig hebt om weer aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen. En werken jullie er samen naar toe dat jij aan het eind van het traject weer in staat bent (fit) aan het werk te gaan. Daarna kunnen we eventueel een Naar Werk traject inzetten, waarin je met onze begeleiding op zoek gaat naar (betaald) werk.

Let op: je vraagt het Werkfit Maken traject aan bij het UWV. Deze re-integratiedienst is bedoeld voor werkzoekenden, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, Wia, Wao) of Ziektewetuitkering ontvangen.

Waarom Werkfit Maken traject?

  • Altijd een traject op maat dat bij je past
  • Intensieve begeleiding door ervaren adviseur
  • Deskundige ondersteuning door specialist in het vakgebied
  • Gebruik maken van onze grote kennis van arbeidsmarkt en uitgebreid netwerk
  • Wij werken in verschillende regio’s dus ook bij jou in de buurt

Voor wie?

Het UWV kan een “werkfit maken”-traject inzetten voor werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO- of ZW-uitkering, die graag aan het werk willen maar eerst nog wat sterker moeten worden voordat ze gericht kunnen gaan zoeken op de arbeidsmarkt. In zo’n traject wordt aandacht besteed aan het versterken van werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit (coaching/empowerment) of het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Ook kan ervoor worden gekozen om de “werkfit”-onderdelen parallel aan elkaar in te zetten.

Werkfit maken bij ChangeCreators

Je bent natuurlijk benieuwd of een Werkfit Maken traject wel bij je past. In dit kader is het goed te weten dat wij jou centraal stellen. Dus we maken het passend. Om te beginnen, kijken we welke adviseur de beste match heeft met jouw hulpvraag. Daarnaast heb je zelf een grote rol bij de invulling van het traject. Samen met de adviseur leg je de accenten daar waar jij begeleiding en coaching nodig hebt en maak je afspraken over hoe en hoe vaak jullie contact hebben. Op deze manier wordt ieder traject maatwerk.

Wat alle trajecten wel gemeenschappelijk hebben, is het doel. En dat is ervoor zorgen dat jij weer fit bent en klaar voor het vinden van een betaalde baan. Daarom werken we bij het Werkfit Maken aan het versterken van je werknemersvaardigheden, het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit (coaching/empowerment) en/of het in beeld brengen van je arbeidsmarktpositie. We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten wat dat allemaal inhoudt. Dat leggen we hieronder in het kort uit.

  • Versterken van werknemersvaardigheden

Ben je al langere tijd uit het arbeidsritme? Of heb je nog geen werkervaring opgedaan? Dan zetten we deze re-integratiemodule in. Hierbij helpt de ChangeCreators adviseur je bij het zoeken van passend vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats in de gewenste richting. Daar kan jij (weer) een werkritme opbouwen en je belastbaarheid bepalen. Om die plek te vinden, maken wij gebruik van ons uitgebreide netwerk en/of dat van jou. Hierbij houden we rekening met de voorwaarden die jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Ook toetsen wij of de werkcultuur wel bij je past. Alleen zo kan jij zinvolle ervaring opdoen, waardoor je uiteindelijk meer kans maakt op de huidige arbeidsmarkt. Uiteraard bieden wij hierbij intensieve begeleiding op de werkplek en bepalen we samen met jou de doelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het leren onder leiding te werken of het leren om taken (zelfstandig) uit te voeren.

  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit

In deze module leer je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen en daarmee verbetert je persoonlijke effectiviteit. Dat laatste betekent eigenlijk niets meer dan de mate waarin jij je doelen bereikt door jouw eigen acties. Om je hierin op weg te helpen, zal de adviseur bijvoorbeeld je coachen in het leren omgaan met belemmeringen, je helpen met het vergroten van jouw assertiviteit of, wanneer dit nodig is, activiteiten uitvoeren gericht op het verhogen van je fysieke fitheid.

  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Als je nog geen helder beeld hebt van jouw (werkgerelateerde) interesses en vaardigheden of mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zetten we deze re-integratieactiviteit in. In een beroepskeuzeonderzoek zoek je samen met een adviseur uit welke zoekrichting past bij je opleiding, interesses, vaardigheden en/of werkervaring. We maken daarbij gebruik van een gevalideerde interesse- en competentietest en vullen deze, indien nodig, aan met een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst. We zetten de uitkomsten af tegen functies en beroepen op de huidige arbeidsmarkt en bepalen daar vervolgens een haalbare zoekrichting bij. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met jouw belastbaarheid en de voorwaarden waaronder jij goed kunt functioneren, mede gezien eventuele lichamelijke of psychische problematiek.

In overleg met het UWV kun je eventueel na een Werkfit Maken traject ook nog kiezen voor een Naar Werk traject bij ChangeCreators. Een andere mogelijkheid na Werkfit Maken is dat je doorgaat in een scholingstraject.