changecreators_psychische_beperking.jpg

Psychische beperking

ChangeCreators heeft ervaring met de re-integratie van mensen met verschillende kansen, belemmeringen en beperkingen. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met bipolaire stoornissen, borderline, een aandachtstekortstoornis (ADD, ADHD) of aan mensen met autisme.

Het begeleiden van mensen met psychische beperkingen naar werk én op de werkplek, vraagt specifieke kennis en vaardigheden van een adviseur. Mensen met een vorm van autisme verwerken bijvoorbeeld informatie op een andere manier, zodat in de sociale omgang en in de interpretatie van instructies gemakkelijk storingen kunnen optreden. Ze hebben daarom vaak een intermediair nodig, die zich aanpast op hun manier van informatieverwerking en die begrip voor hen kan kweken richting een werkgever.

Sinds 2005 heeft ChangeCreators adviseurs met deze specifieke know-how aan haar verbonden. Al onze adviseurs hebben ruim ervaring opgedaan in de omgang met mensen met een psychische beperking. Zowel op het gebied van loopbaanadvies, als in de toeleiding naar arbeid en de coaching op de werkplek. De adviseurs zijn in staat om voorwaarden in kaart te brengen waaronder iemand goed kan functioneren en deze te creëren op een een werkplek. Dit zodat de werkplek in de toekomst ook behouden kan worden.

Tenslotte werkt ChangeCreators met diverse instellingen samen (bv GGz) en denken wij vaak in projectvorm mee over onderwerpen die op het raakvlak van psychische problematiek en werk liggen. Zo zijn wij betrokken bij een beeldvormingscampagnes en congressen voor autisme, zijn we bezig met ervaringsdeskundigheid binnen de zorg en met een samenwerkingsproject voor gemeentes.