Modulaire re-integratie

Modulaire Re-integratie

Wil je wel weer werken maar zit je op dit moment klem? Omdat je door ziekte of arbeidsongeschiktheid al te lang buiten de maatschappij staat? Ben je er nog niet aan toe aan de slag te gaan in een Werkfit Maken of een Naar Werk traject? Dan kun je bij ons terecht voor de zogenaamde Modulaire Re-integratiediensten. Deze omvatten de modules Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname en Begeleiding Bij Scholing.

Bij de eerste twee ondersteunen wij jou bij het doorbreken van je sociaal isolement, zodat je weer mee doet aan de maatschappij en je de stap naar de arbeidsmarkt durft te maken. Ook kun je Begeleiding Bij Scholing krijgen als het jou (nog) niet lukt de scholing die je volgens UWV nodig hebt zelfstandig te doorlopen.

Let op: je kunt aan de Modulaire Re-integratiediensten deelnemen na een verwijzing van het UWV. Deze zijn bedoeld voor mensen die arbeidsvermogen hebben en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, Wia, Wao) of Ziektewetuitkering ontvangen.

Voordelen Modulaire Re-integratiediensten

  • Samen met jou op zoek naar wat haalbaar is
  • Intensieve ondersteuning bij jouw terugkeer naar werk
  • Gedurende gehele traject dezelfde deskundige en betrokken adviseur
  • Begeleiding in of nabij je eigen woonplaats

Weer participeren bij ChangeCreators

Je bent al een tijdje uit de running en wilt weer aan het werk. Vandaar uit ben je vast benieuwd of de Modulaire Re-integratiediensten jou bieden wat je nodig hebt om uit je sociale isolement te komen. Of deze wel bij je passen. Daarin kunnen we je geruststellen. Bij ChangeCreators is namelijk ieder traject maatwerk dus het past altijd. Om te bepalen wat je nodig hebt, gaat één van onze adviseurs met je in gesprek. Uiteraard maak je met ons zelf afspraken over waar, hoe en hoe vaak je contact hebt met je re-integratieadviseur, zodat ook dat goed aansluit bij jouw wensen.

De Modulaire Re-integratiediensten zijn los en onafhankelijk van elkaar in te zetten. Ze hebben tot doel dat jij weer in beweging komt en jij je eigen regie hebt, op weg naar een vervolgtraject gericht op het vinden van werk. Om dat te bereiken, gaan we met het volgende aan de slag:

  • Participatie Interventie

Als je geïsoleerd leeft en niet of nauwelijks contact hebt met anderen buiten de deur, zit je in de termen van de participatieladder op niveau 1. In dat geval kun je zeker wel hulp gebruiken op de weg naar werk. Daarom ga je in de module ‘participatie interventie’ aan de slag met zaken als het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of daarmee samenhangende emoties, het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken van het sociaal isolement. Alles is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een breder sociaal netwerk buiten huis te creëren. Aan het eind van dit traject heb je dan ook trede 2 van de participatieladder bereikt.

  • Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Heb je al wel wat sociale contacten buiten de deur? En onderneem je regelmatig activiteiten maar is werken nog steeds een aantal stappen te ver? Dan zit je op stap 2 van de participatieladder. In dit geval ondersteunt de ChangeCreators adviseur je bij het versterken van je motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld, bij het leren grenzen stellen en ook bij (de eerste voorzichtige opbouw van) je fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert je persoonlijke effectiviteit en bereik je ladder 3 van de participatieladder. Na deze module kun je in overleg met het UWV bij ons eventueel doorstromen naar een Werkfit maken traject, zo nodig gevolgd door een Naar Werk traject.

  • Begeleiding Bij Scholing

Ben je werkfit (gemaakt) en heeft UWV aan de hand van de Beleidsregels Scholing vastgesteld dat scholing voor jou noodzakelijk is om aan het werk te gaan, maar ben je (nog) niet in staat geheel zelfstandig de scholing te doorlopen? Bijvoorbeeld omdat het al een tijdje geleden is dat je in de studiebanken zat of omdat er zaken in je privé-situatie spelen, waardoor je je niet voldoende kunt focussen op je studie. Dan kan een ChangeCreators adviseur je in een Begeleiding bij Scholing-traject coachen en empoweren, door je te helpen bij zaken als het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus. Zodat jij je studie kunt (blijven) volgen en je die succesvol afrondt. Waarmee jij jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot.