Jobcoaching

Jobcoaching : begeleiding op je werkplek

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken op je huidige of nieuwe werkplek? Dan kunnen wij je jobcoachen. Daarbij begeleidt een ChangeCreators adviseur je actief op het werk bij het behouden van je baan. Bijvoorbeeld door je te helpen bij het inwerken of aanwezig te zijn bij besprekingen. De jobcoach is een aanspreekpunt voor zowel jou als je werkgever. Deze is bereikbaar bij problemen of onduidelijkheden. Het doel is dat jij uiteindelijk zelfstandig je werk kunt uitvoeren.

Persoonlijke ondersteuning bij ChangeCreators

We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat een jobcoach jou kan brengen. Daarom is het goed te weten dat we samen met jou bepalen op welke manier we jou ondersteunen op je nieuwe werk. Jij geeft aan waaraan je behoefte hebt en dat leveren wij (maatwerk). Op deze manier is ieder traject persoonlijk en daarmee anders.In het algemeen is het doel van jobcoaching dat jij goed kunt functioneren op de werkvloer. Hierbij sluit de ChangeCreators adviseur aan bij jouw achtergrond en ondersteuningsbehoefte. Zo kan het zijn dat deze heel praktisch aan de slag gaat. Bijvoorbeeld door jou intensief te ondersteunen tijdens je inwerkperiode. Hierbij ligt de nadruk op vaardigheden die je nodig hebt om je werk goed te kunnen uitvoeren en werknemersvaardigheden, zoals gestructureerd werken of communiceren met je collega’s en je leidinggevende. Ook kan de adviseur je helpen door aan jouw directe collega’s uit te leggen wat ze van jou wel en niet kunnen verwachten of door zo nodig een dagje met je mee te werken. Tevens kan het zijn dat de adviseur jou coacht op het aangeven en vasthouden van grenzen of het bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer.

Alles is erop gericht dat jij zo optimaal mogelijk kunt meedraaien in het arbeidsproces. In dit kader vinden er ook regelmatig evaluaties plaats samen met jou en je werkgever en bedenken jullie samen oplossingen voor eventuele problemen. Als het allemaal lekker loopt, neemt de jobcoach wat meer afstand en bouwt deze de begeleiding af.

 

Downloads