Fit voor werk

Fit voor werk maken

Wil jouw klant weer werken, maar lukt het nog niet op eigen kracht een baan te vinden? Dan kun je bij ons terecht voor een Fit Voor Werk Maken re-integratietraject. Daarin gaan we ervoor zorgen dat de klant weer fit wordt en klaar voor het vinden van betaald werk.

Hierbij is het goed te weten dat bij ons ieder traject maatwerk is. Daarom staat de ChangeCreators adviseur samen met de klant stil bij de vraag wat nodig is om weer te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Daarna gaan ze samen aan de slag om ervoor te zorgen dat jouw klant aan het eind van het re-integratietraject weer fit voor werk is.

Hierbij werken we als eerste standaard aan het versterken van de werknemersvaardigheden. Dat houdt in dat we helpen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats in de gewenste richting. Zodat jouw klant een werkritme kunt opbouwen en wij de belastbaarheid kunnen bepalen. Uiteraard zorgen wij er hierbij voor dat de klant op een plek terecht komt die het beste past en begeleiden wij daarbij intensief. Een ander element dat we altijd meenemen in een fit voor werk traject is het verbeteren van persoonlijke effectiviteit (coaching/empowerment). We bespreken hoe de klant de fysieke en psychische weerbaarheid kan verhogen en daarmee de persoonlijke effectiviteit. Hiertoe coacht de adviseur jouw klant bijvoorbeeld hoe er omgegaan kan worden met belemmeringen of helpt onze adviseur bij het vergroten van assertiviteit. Tenslotte is een vast element het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Dat betekent dat we samen gaan uitzoeken wat (werkgerelateerde) interesses en vaardigheden of mogelijkheden op de arbeidsmark zijn. Dat doen we aan de hand van een gevalideerde interesse- en competentietest die we zo nodig aanvullen met een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst.

Eventueel kunnen wij jouw klant vervolgens in een nieuw traject naar werk bemiddelen. Ook kan het zijn dat de klant doorgaat in een scholingstraject.