Sociale activering

Sociale activering: weer meedoen

Soms is het voor klanten vanwege persoonlijke omstandigheden niet eenvoudig om de afstand tot de arbeidsmarkt zo maar te overbruggen. Ze willen wel werken, maar dat lukt nu nog niet. Omdat ze door ziekte of arbeidsongeschiktheid in sociaal isolement zijn geraakt of omdat er andere redenen zijn, waardoor de stap naar werk nog te groot is. In dat geval kan jouw klant bij ons ondersteund worden door een ervaren en betrokken ChangeCreators adviseur, die met behulp van sociale activering helpt om een opstap te maken naar betaald werk in de toekomst.

In een maatwerktraject waarin de klant centraal staat, wordt samen met de adviseur aan de slag gegaan. Afhankelijk van waar de klant staat op dat moment, kan een re-integratietraject Sociale Activering bestaan uit verschillende stappen. Deze lopen uiteen van hulp bij het weer opbouwen van een sociaal netwerk, het aanbrengen van meer structuur in je dag, het overwinnen van belemmeringen, het versterken van het zelfvertrouwen, het werken aan sociale vaardigheden tot het oplossen van praktische problemen. Met als uiteindelijk doel dat de klant weer participeert in de samenleving wat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint.

Om dat te bereiken, zal de adviseur je in het algemeen helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden en ontwikkelpunten van klanten. Door samen te onderzoeken waar drempels zitten en daaraan te werken, kan jouw klant het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid vergroten en zo de stap terug naar werk makkelijker zetten.

Eventueel kan na de sociale activering bij ons een traject gevolgd worden gericht op verdere bemiddeling naar werk.