Jobcoaching

Jobcoaching : begeleiding op de werkplek

Veel kandidaten met een arbeidshandicap (Wajong, WIA, WAO) zijn na plaatsing gebaat bij intensieve begeleiding vanuit een jobcoach. Dit om hun werkplek ook op de langere termijn te kunnen behouden. ChangeCreators is een erkende jobcoachorganisatie. Wij bieden al vele jaren persoonlijke ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Deze voorziening zorgt er voor dat de kans op goed blijven functioneren wordt versterkt en dat na de bemiddeling naar werk de training en begeleiding op de werkplek kan worden voortgezet.

Persoonlijke ondersteuning bij ChangeCreators

Wanneer de klant een passende werkomgeving heeft gevonden, kan de jobcoach (na goedkeuring van de arbeidsdeskundige van het UWV) persoonlijke ondersteuning bieden om de slagingskans te vergroten en de werkplek te behouden. De jobcoach bemiddelt tussen alle partijen en begeleidt en stuurt bij waar nodig.

Verder kan de jobcoach de werkgever, indien nodig, voorlichten over de voorwaarden die gecreëerd moeten worden en de klant begeleiden in zijn sociale en communicatieve vaardigheden, in het bespreekbaar maken van problemen en in het behouden van overzicht. Overige zaken waarin de jobcoach kan ondersteunen, zijn:

  • Het in de gaten houden van grenzen en werkdruk
  • Het bieden van ondersteuning bij veranderingen
  • Het aanleren van nieuwe werkzaamheden op de werkplek
  • Het ondersteunen bij het verdelen van de energie en bij het stellen van prioriteiten/het plannen
  • Het wegnemen van onzekerheden en het stimuleren door middel van positieve bekrachtiging
  • Het bewaken van de balans tussen werk/opleiding en privézaken
  • Het anders labelen van specifieke eigenschappen (positief draaien)
  • Ondersteuning bieden bij het nemen van initiatief

Tijdens de jobcoaching werkt de ChangeCreators adviseur met de methodiek “begeleid werken”. Kenmerkend voor deze methodiek is, dat de kandidaat zichzelf, vanuit zijn mogelijkheden en capaciteiten, verder kan ontwikkelen en dat hij zelf problemen leert oplossen. Dit zodat er een goed functioneren op de werkplek gerealiseerd wordt. 

De intensiviteit van de begeleiding en de soort begeleiding zijn sterk wisselend en zo veel mogelijk maatwerk. Iedere klant heeft immers een andere functie en werkt in een ander soort organisatie. De beginsituatie, het aantal loongerelateerde uren en de van toepassing zijnde voorwaarden om goed te kunnen functioneren, bepalen uiteindelijk de aard en intensiviteit van de begeleiding.