Spoor 2

Dienstverlening tijdens ziektewet: re-integratie spoor 2

Medewerkers moeten begeleiden bij ziekte en verzuim is meestal geen dagelijkse kost voor jouw klanten (werkgevers). Terwijl daaraan wel allerlei wettelijke verantwoordelijkheden vastzitten, met mogelijk financiële consequenties als de re-integratie niet juist wordt aangepakt.

De juiste stappen op het juiste moment

Vaak lukt het dan nog wel om een re-integratietraject binnen de eigen organisatie (spoor 1) in gang te zetten. Echter wordt het ingewikkelder als dat binnen het eerste ziekjaar niet succesvol blijkt te zijn. Dan komt het tweede spoor in beeld. Dat brengt vaak een hoop vragen en onzekerheden met zich mee. Want hoe weet je als werkgever nou of het eigen werk voor de medewerker niet meer passend is of passend te krijgen? Wanneer zet je de spoor 2 re-integratie precies in? Na het verstrijken van het eerste ziektejaar? Of kan dat al eerder? En wat zijn de consequenties als je de zaken niet aanpakt, conform de Wet verbetering Poortwachter?

Werkgevers zullen met dit soort vragen al snel bij jou – hun verzekeraar – aankloppen voor advies en begeleiding. Als jij de expertise over re-integratie spoor 2 niet in huis hebt, is het prettig als jij hen kunt doorverwijzen naar ons.

Expertise ChangeCreators

  • Deskundig advies bij re-integratie spoor 2
  • Signaalrol wettelijke verplichtingen vanuit Ziektewet en Wet verbetering Poortwachter
  • Meegaan naar (her)keuring WIA

Deskundige begeleiding bij spoor 2 

In een spoor 2 traject gaan wij namens jou samen met de werkgever en medewerker op zoek naar een nieuwe externe werkkring. Uiteraard zorgen we er daarbij voor dat het re-integratietraject voldoet aan alle wettelijke voorschriften, zodat jouw klant geen loonsanctie krijgt opgelegd door het UWV, aan het eind van het tweede ziektejaar. Wij hebben al vele werkgevers en medewerkers begeleid bij re-integratie. Deze expertise zetten wij graag in voor jouw klanten.

Ondersteuning werkgever:

We ontlasten de werkgever door mee te denken, advies te geven als het gaat om re-integratieregels, wetgeving en rapportages, te ondersteunen in de coaching en re-integratie. Zo nodig, zijn wij aanwezig bij de WIA-keuring of helpen we bij andere contacten met het UWV. Ons grote netwerk van samenwerkingspartners, zoals advocaten, arbeidsdeskundigen, casemanagers, zorgt ervoor dat we up to date blijven. Tenslotte is ons slagingspercentage hoog. 

Ondersteuning medewerker:

Op basis van een persoonlijk profiel en loopbaanonderzoek gaan we in een maatwerktraject samen met de medewerker op zoek naar een nieuwe externe werkkring. Niet zomaar ander werk, maar werk dat past bij de voorwaarden die de medewerker nodig heeft om goed te kunnen functioneren, gezien zijn beperkingen. De medewerker krijgt daartoe directe, individuele begeleiding van een van onze professionele loopbaan- en re-integratieadviseurs. Deze ondersteunt hem onder andere bij het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en sollicitatievaardigheden. Om passend werk te vinden, benaderen wij actief potentiële werkgevers. Daarbij zetten wij ons uitgebreide netwerk in. Daarnaast kan de medewerker gebruik maken van ons online vacaturesysteem. Eventueel kunnen wij de medewerker ook begeleiden op de nieuwe werkplek in de vorm van coaching.