Haalbaarheid

Haalbaarheidsonderzoek

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kan het zijn dat er vanuit jou als werkgever of casemanager onvoldoende inzicht is of een zieke medewerker wel of niet bemiddelbaar is. Dan zijn er, gezien de ernstige beperkingen, twijfels of de inzet van een spoor 2 traject wel zinvol is. Dit omdat er in de arbeidsdeskundige rapportage staat dat er nog nauwelijks arbeidsmogelijkheden zijn of omdat de verwachting is dat de medewerker bij een WIA-beoordeling volledig zal worden afgekeurd (IVA). In dit geval raden we je aan een haalbaarheidsonderzoek in te zetten. Dat geeft een reëel beeld van de externe re-integratiemogelijkheden van de medewerker.

Deskundig onderzoek bij ChangeCreators

In een haalbaarheidsonderzoek onderzoeken wij of de inzet van een re-integratie spoor 2 traject wel haalbaar en realistisch is voor je medewerker. Het haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in fysieke en of psychische belemmeringen, algemene cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid, competenties en loopbaanperspectief van de medewerker.

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek gaat een van onze ervaren adviseurs in gesprek met de medewerker en neemt hem gevalideerde testen af, zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, cognitieve testen en een motivatie- en interessetest. Hierbij hanteren wij het meest actuele arbeidsdeskundig rapport als uitgangspunt. Ook neemt de adviseur de kansen op de huidige arbeidsmarkt mee en houdt hij rekening met het niveau van een medewerker. Het onderzoek is dus geschikt voor zowel lager als hoger opgeleiden. Verder maken wij, indien nodig, gebruik van een onafhankelijke arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts.

Waarom haalbaarheidsonderzoek?

  • Realistisch advies over welke externe re-integratiemogelijkheden (kansen) medewerker nog heeft
  • Resulteert in uitgebreid rapport ter aanvulling van re-integratiedossier