Jobcoaching

Jobcoaching: ondersteuning op de werkplek

Heb jij een medewerker die is vastgelopen in zijn functie en die om zijn werkplek te kunnen behouden gebaat is bij intensieve begeleiding vanuit een jobcoach? Omdat die medewerker psychische problematiek heeft. Of een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Of het is iemand met een Wajong-, WIA- of WAO-status, die voorwaarden nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Of het is een medewerker zonder diagnose… In alle gevallen kan een ChangeCreators adviseur persoonlijke ondersteuning bieden, waardoor de medewerker uiteindelijk (weer) zelfstandig het werk kan doen.

Inhoud

We beginnen een jobcoachingstraject altijd met een vrijblijvende intake. Hierin maken we met de medewerker afspraken over het doel en de invulling van de jobocoaching en daarna gaan we aan de slag. De ChangeCreators adviseur werkt volgens de methodiek van “Begeleid Werken (supported employment)”. Dat houdt in dat hij in de rol van jobcoach bemiddelt tussen alle partijen en begeleidt en bijstuurt, waar nodig. Verder kan de adviseur jou als werkgever, indien nodig, voorlichten en kan de jobcoach de medewerker bijvoorbeeld ondersteunen in zijn sociale en communicatieve vaardigheden, in het bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer en in het behouden van overzicht. Dit vergroot de kans dat de medewerker goed blijft functioneren.

Financiering

Heeft de medewerker die behoefte heeft aan extra ondersteuning een Wajong-, WAO- of WIA-uitkering of -status? Dan kun je in de meeste gevallen jobcoaching aanvragen bij het UWV. Daarnaast bestaat er momenteel een regeling waarbij je als werkgever een budget voor jobcoaching bij het UWV kan aanvragen, indien een erkende deskundige een diagnose heeft gesteld bij de medewerker. Wij kijken graag met je mee hoe de jobcoaching ingevuld kan worden en kunnen je helpen de jobcoaching aan te vragen. Ook kun je er uiteraard voor kiezen om de jobcoaching zelf te financieren.

Waarom jobcoaching?

  • Door jobcoaching preventief in te zetten, voorkom je uitval van medewerkers
  • Jobcoaching zet je medewerkers (weer) in beweging en draagt bij aan beter functioneren