Sociale activering

Sociale activering: weer meedoen

Soms is het door je persoonlijke omstandigheden niet eenvoudig om de afstand tot de arbeidsmarkt zo maar te overbruggen. Je wilt wel werken, maar dat lukt nu nog niet. Omdat je door ziekte of arbeidsongeschiktheid in sociaal isolement bent geraakt of zijn er andere redenen waarom de stap naar werk voor jou nog te groot is. Dan is het fijn dat je via de gemeente bij ons ondersteund kunt worden door een ervaren en betrokken ChangeCreators adviseur die jou met behulp van sociale activering helpt een opstap te maken naar betaald werk in de toekomst.

In een maatwerktraject waarin jij centraal staat, ga je samen met de adviseur aan de slag. Afhankelijk van waar jij staat op dit moment, kan een re-integratietraject Sociale Activering bestaan uit verschillende stappen. Deze lopen uiteen van hulp bij het weer opbouwen van een sociaal netwerk, het aanbrengen van meer structuur in je dag, het overwinnen van belemmeringen, het versterken van je zelfvertrouwen, het werken aan sociale vaardigheden tot het oplossen van praktische problemen. Met als uiteindelijk doel dat jij weer participeert in de samenleving wat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint.

Om dat te bereiken, zal de adviseur je in het algemeen helpen inzicht te krijgen in jouw mogelijkheden en ontwikkelpunten. Door samen te onderzoeken waar jouw drempels zitten en daaraan te werken, kun jij je zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroten en zo de stap terug naar werk makkelijker zetten.

Eventueel kun je na de sociale activering bij ons een traject volgen gericht op verdere bemiddeling naar werk.