Spoor 3

Spoor 3 traject

Als het niet gelukt is om na twee jaar arbeidsongeschiktheid in een spoor 1 of 2 re-integratietraject ander passend werk te vinden, komt de UWV-keuring in beeld. Stelt het UWV hierin vast dat er sprake is van verminderde arbeidsongeschiktheid? Dan krijg je een wga-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) toegekend. 

Normaal gesproken wordt de re-integratie dan via het UWV geregeld, maar als jouw ex-werkgever eigen risicodrager is, dan komt er meestal een verzekeraar in beeld. Dit aangezien jouw ex-werkgever dan nog 10 jaar verantwoordelijk is voor je re-integratie. Op dat moment kan er een spoor 3 traject ingezet worden, om een duurzame functie te vinden.