Blog

Autisme en Werk

Autisme en Werk

De beeldvorming rondom autisme is in de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar we zijn er nog niet. 
Het blijft belangrijk om aan werkgevers te laten zien, dat mensen met autisme veel talenten hebben, die niet verloren mogen gaan! Er zijn nog te veel goede mensen niet aan het werk.

Een kandidaat van mij organiseert daarom ieder jaar een congres rondom autisme en werk. Hij heeft zelf autisme en is van mening, dat er ook met en niet alleen over de doelgroep moet worden gepraat. Daar ben ik het mee eens. Als mensen met autisme hun eigen verhaal vertellen, begrijpen werkgevers beter wat de toegevoegde waarde kan zijn en worden vooroordelen en onzekerheden weggenomen.

Nu de fysieke activiteiten rondom arbeidsparticipatie niet doorgaan, merk ik dat ik de doelgroep op andere manieren promoot. Ik geef werkgevers voorbeelden van mensen die ik begeleid, ik schrijf blogs en ik neem de stereotype beelden weg. “Nee, ze zitten niet allemaal in de ICT en nee het is niet zo dat ze allemaal problemen met communiceren hebben. De meesten kunnen dit prima, maar omdat prikkels anders binnenkomen, kost het meer energie. Daarom werken ze meestal minder uren en ben ik met name aan het coachen op het bewaken van grenzen, het stellen van prioriteiten en het verdelen van energie”.

Ook verwijs ik naar initiatieven zoals Onbeperkt aan de Slag, De Normaalse zaak en bedrijven die werken met mensen met autisme, zoals Specialisterren, IT Vitae, Carapx IT, Autitalent en Swink. “Hun aandacht voor kwaliteit en analytisch vermogen springen eruit”, hoor ik mezelf vaak zeggen. Veel werkgevers maken daar graag gebruik van. Zo laat de politie bijvoorbeeld camerabeelden uitlezen door mensen met autisme. Zij zien details, die anderen niet zien. Als er voldoende duidelijkheid is over wat er wordt verwacht, komen mensen met autisme hun afspraken goed na, zijn ze ontzettend loyaal en komen ze echt iets brengen. Vaak heeft dat ook een positieve impact op het team.

In de loop der jaren heb ik veel mensen met autisme aan een leuke functie geholpen. Jobcarving is daarvoor het sleutelwoord. Sommige grote bedrijven zoals Rijkswaterstaat, hebben een afdeling waar mensen vanuit de banenafspraak worden geselecteerd en waarvoor een functie op maat binnen de organisatie wordt georganiseerd, maar dat is natuurlijk niet overal. Bij de meeste bedrijven moet je actief proberen of je de juiste voorwaarden kunt creëren en onderzoeken hoe iemand binnen een organisatie op zijn kracht ingezet kan worden. Dat vind ik het leukste wat er is.

Het is belangrijk dat mensen met autisme deelnemen aan de maatschappij, dat ze het gevoel hebben erbij te horen en dat hun kwaliteiten optimaal worden benut. Daarvoor kun je niet iedereen over een kam scheren. Elk persoon met autisme is anders, heeft een ander niveau en heeft op de werkvloer iets anders nodig. Ook heeft iedere kandidaat andere kwaliteiten en interesses. Het is leuk als je daar optimaal bij aan kunt sluiten, zodat de kans van slagen het grootst is.

Ik begeleid en jobcoach mensen van verschillende niveaus en in vrijwel alle sectoren. Van bladblazers tot mensen in de raad van bestuur. Dat maakt het gevarieerd. En wanneer vrienden of collega’s verbaasd zijn dat ik over onderwerpen mee kan praten, waarvan ze niet hadden verwacht dat ik daar überhaupt iets van zou weten, dan zeg ik trots: “Mijn algemene kennis wordt door mijn kandidaten met autisme iedere dag groter!”