Elsbeth van de Ven - Adviseur

Elsbeth van de Ven

 

Elsbeth van de Ven begon op haar vijfentwintigste als teamleider in een zorginstelling. Dit was voor haar een goede leerschool om haar leidinggevende capaciteiten te ontplooien. Toch stapte ze na een aantal jaar over naar een functie als jobcoach. Ze wilde zelfstandiger werken en bovendien meer kunnen betekenen voor een ander: “Voor mij is de uitdaging om jou vanuit de kwetsbare positie waarin je zit, te begeleiden bij het stap naar stap toewerken naar iets anders. Kleine, haalbare stapjes zodat je vertrouwen krijgt en je op ontspannen en relaxte manier keuzes kunt maken waar je achter staat. Ik neem alle tijd en heb veel aandacht voor je. Alleen zo kan ik afstemmen op wat jij nodig hebt om stappen te kunnen zetten, zodat je weer aan het werk kunt gaan.”

Vanaf 2000 runde ze samen met een compagnon een eigen re-integratiebedrijf. Daar ontwikkelde ze zich van jobcoach naar de functie van manager en leidinggevende. Ze mistte het rechtstreekse contact met de kandidaten en kreeg steeds meer de behoefte de trajecten weer zelf te gaan uitvoeren. Dat is dan ook wat ze sinds eind 2011 doet als zelfstandig loopbaanadviseur, coach en re-integratieadviseur.

Zorgvuldig

Zij heeft ervaren dat zij met haar persoonlijke vaardigheden zoals empathie en onderzoekend vermogen mensen in beweging krijgt. Een enorme uitdaging, omdat het vaak samen puzzelen is, ook heel praktisch en concreet. Dit ligt haar goed, het past bij haar: “Ik geloof in het stimuleren van jouw zelfstandigheid en zelfsturend vermogen. Wat mij onderscheidt, is dat ik lef heb. Zo nodig kies ik voor een onconventionele, creatieve aanpak, om te komen tot iets dat écht past bij jou. Dat kan omdat ik door de jaren heen mijn eigen gereedschapskist heb ontwikkeld uit alle methodieken die er zijn om te onderzoeken wat bij jou past, wat jij nodig hebt om te kunnen werken. Hierdoor kan ik heel goed kijken wat past bij jouw eigenheid en persoonlijkheid en daarop aansluiten. Die matching, dat is het waar mij om gaat.”

Oog voor medewerker én werkgever

Elsbeth heeft ervaring en affiniteit met het werken met mensen met autisme en psychische problematieken. Ze is inzetbaar op alle career management vraagstukken. Belangrijke vragen daarbij zijn: “Hoe kan ik een volgende stap maken?” en “Wat heb ik daarvoor nodig?”. Haar focus ligt met name op trajecten voor werkgevers (loopbaanadvies, coaching, re-integratie spoor 1 en 2, outplacement): “Door mijn grote dosis aan ervaring ben ik in staat heel strategisch (mee) te denken. Heb oog voor de verschillende belangen. Vanuit mijn ervaring als manager heb ik begrip voor het bedrijfsbelang en commerciële aspect. Vanuit daar kan ik mij heel goed verplaatsen in bepaalde vraagstukken. Dat verklaart waarom ik tevens dienstbaar wil zijn voor de werkgever en deze ontzorgen. Beide partijen hebben er immers belang bij dat er zo snel mogelijk een oplossing komt, het liefst een gezamenlijke. Mijn kracht daarbij is dat ik goed kan bemiddelen tussen werkgever en medewerker, zodat we in goede samenwerking verder komen.”

Elsbeth van de Ven | ChangeCreators