Modulaire re-integratie

Modulaire Re-integratie

Er zijn klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer en daarmee tot de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn ze niet in staat deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten in een Werkfit Maken of Naar Werk traject. Voor deze klanten zijn de zogenaamde Modulaire Re-integratiediensten bedoeld. Deze stimuleren de participatie van je klant op weg naar werk en kun je bij ons inkopen.

De re-integratiedienst Participatie Interventie is voor klanten die zich bevinden op trede 1 van de Participatieladder en de dienst Bevorderen Maatschappelijke Deelname voor de klanten op trede 2. Daarnaast is het mogelijk dat we jouw klant ondersteunen in een Begeleiding Bij Scholing traject, zodat deze de noodzakelijke scholing succesvol kan doorlopen.

Waarom Modulaire Re-integratiediensten bij ChangeCreators?

  • Re-integratieplannen passend bij jouw klant
  • Intensieve en deskundige begeleiding
  • Professionele rapportages en korte lijnen

Weer participeren bij ChangeCreators

Jouw klant participeert op dit moment niet op de arbeidsmarkt. Zijn persoonlijke situatie is dusdanig dat dit (nog) niet lukt. Een eerste stap terug naar werk is weer overzicht en grip te krijgen. Maar dat is best lastig als er veel zaken spelen, die hem ervan verhinderen zich te richten op het vinden van werk. Dan is het goed om eerst weer structuur aan te brengen. Dat geeft letterlijk ruimte om verdere stappen te zetten op de weg naar werk.

Daarom is het fijn dat je klant in onze Modulaire Re-integratiediensten samen met een ervaren ChangeCreators adviseur kan werken aan weer in beweging komen, zodat hij daarna verdere stappen kan zetten, in bijvoorbeeld een Werkfit Maken of Naar Werk traject. Je kunt de Modulaire Re-integratiediensten los en onafhankelijk van elkaar inzetten:

  • Participatie Interventie

In deze module ondersteunen wij de klanten die zich bevinden op de 1e trede van de Participatieladder. De Participatie Interventie is erop gericht de klant te helpen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van (ervaren) belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals verlies van werk. Hierbij kan tevens sprake zijn van problematiek op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagbesteding. Bij Participatie Interventie activeren wij de klant zodanig dat deze kan gaan deelnemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis en hij/zij de 2e trede bereikt van de Participatieladder.

  • Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Deze module is voor klanten op de 2e trede van de Participatieladder. Hierin verhogen we de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant. Denk aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen en de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert de persoonlijke effectiviteit van de klant en bereikt deze de 3e trede van de Participatieladder.

  • Begeleiding Bij Scholing

Voor een deel van de klanten geldt dat zij ‘werkfit’ zijn (gemaakt) en dat zij scholing nodig hebben om aan het werk te gaan, maar zijn er omstandigheden waardoor zij (nog) niet in staat zijn geheel zelfstandig scholing te doorlopen. Bijvoorbeeld omdat hun studievaardigheden niet meer actueel zijn of omdat er in de privé-situatie zaken spelen die er voor zorgen dat de klant zich niet volledig op scholing kan concentreren. Dan is het mogelijk om de re-integratiedienst Begeleiding bij Scholing in te zetten. Hierbij coachen en empoweren wij de klant om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden, waarna de match met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter te maken is.

Wil je meer weten over eventuele vervolg re-integratietrajecten? Kijk dan op de pagina over onze Werkfit maken en Naar Werk trajecten.