Werkfit maken

Werkfit maken

Heb je een klant die wel kan werken, maar dat tijdelijk niet kan? Die wel aan de slag wil, maar daar wel wat ondersteuning bij kan gebruiken? Dan kunnen we jouw klant met de re-integratiedienst Werkfit Maken helpen (weer) fit te worden voor betaald werk. 

Werkfit Maken is een re-integratiedienst waarin je klant samen met een ChangeCreators adviseur werkt aan het versterken van zijn werknemersvaardigheden, het verbeteren van zijn persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Hierbij maken wij gebruik van verschillende middelen die de klant hierbij ondersteunen, zoals een beroepskeuzetest. 

Waarom ChangeCreators?

 • Hoog slagingspercentage
 • Begeleiding in of nabij de woonplaats van de klant
 • Ruime ervaring in het uitvoeren van re-integratie- en jobcoachtrajecten voor UWV
 • Blik op Werk-keurmerk en een jobcoacherkenning 
 • Groot netwerk, wat de kans op werk voor de klant vergroot,
 • Gekwalificeerde adviseurs, die deskundig zijn in het begeleiden en bemiddelen van mensen met lichamelijke en psychische problematiek

Werkfit Maken bij ChangeCreators

Je kunt een Werkfit Maken-traject inzetten voor werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO- of ZW-uitkering, die graag aan het werk willen, maar eerst nog wat sterker moeten worden voordat ze gericht kunnen gaan zoeken op de arbeidsmarkt. 

In dit traject besteden wij aandacht aan het versterken van werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit (coaching/empowerment) of het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Ook kunnen we ervoor kiezen de “werkfit”-onderdelen parallel aan elkaar in te zetten. Hieronder vind je een korte omschrijving van de verschillende modules in het Werkfit Maken traject:

 • Versterken van werknemersvaardigheden

Wanneer je klant langere tijd uit het arbeidsritme is of nog geen werkervaring heeft opgedaan, kunnen wij helpen bij het zoeken van passend vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats in de gewenste richting. Hierbij maken wij gebruik van ons netwerk, waarbij wij rekening houden met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren en toetsen wij of de werkcultuur passend is. Dit zodat de klant zinvolle ervaring op doet en vervolgens meer kans maakt op de huidige arbeidsmarkt. ChangeCreators biedt intensieve begeleiding op de werkplek en bepaalt samen met de klant de doelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het leren onder leiding te werken of het leren om taken zelfstandig uit te voeren.

 • Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit betekent eigenlijk niets meer dan de mate waarin iemand doelen bereikt door zijn eigen acties. Om de klant hierin op weg te helpen, zal de ChangeCreators adviseur bijvoorbeeld coachen in het leren omgaan met belemmeringen, helpen met het vergroten van assertiviteit of, wanneer dit nodig is, activiteiten uitvoeren gericht op het verhogen van fysieke fitheid.

 • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Het kan zijn dat je klant nog geen helder beeld heeft van zijn (werkgerelateerde) interesses en vaardigheden of mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In dat geval biedt een beroepskeuzeonderzoek uitkomst. Daarin zoekt een een adviseur samen met jouw klant uit welke zoekrichting past bij zijn opleiding, interesses, vaardigheden en/of werkervaring. Om dat te bepalen, maken we gebruik van een gevalideerde interesse- en competentietest en vullen we deze, indien nodig, aan met een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst. De uitkomsten zetten we af tegen functies en beroepen op de huidige arbeidsmarkt en vervolgens bepalen we een haalbare zoekrichting. Uiteraard houdt de adviseur daarbij rekening met de belastbaarheid van de klant en de voorwaarden waaronder hij goed kan functioneren, gezien de lichamelijke of psychische problematiek.

Na een Werkfit Maken traject kan de klant eventueel door naar een Naar Werk traject.

Intensieve begeleiding

Alle trajecten zijn individueel en bij ieder traject kijken wij goed welke adviseur de beste match heeft met de hulpvraag van de klant. Onze adviseurs bieden maatwerk, zijn specialisten in het vakgebied en hebben minimaal een hbo-opleiding, aangevuld met een post-hbo-opleiding tot loopbaanadviseur of (job)coach.

Wat kan jij of je klant van ons verwachten?

 • Korte lijnen met het UWV
 • Intensieve begeleiding en grote betrokkenheid
 • Re-integratieplannen op maat en professionele rapportages
 • Gebruik van gevalideerd testinstrumentarium
 • Kennis van de doelgroep en wetgeving
 • Flexibiliteit en snel handelen
 • Optimaal gebruik van het netwerk