Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid : loopbaanbegeleiding, loopbaanscan, coaching

Bij duurzame inzetbaarheid ben je als werkgever bezig met de gezondheid en productiviteit van jouw medewerkers. Zodat zij fit, met plezier en succes aan het werk kunnen blijven. Gemotiveerd, flexibel en betrokken genoeg om mee te kunnen en willen bewegen, met alle veranderingen die zich maar kunnen voordoen. Binnen en buiten de organisatie. En dat een loopbaan lang.

Dit gaat niet altijd niet vanzelf. Om welke reden dan ook. Dan is het fijn dat iemand in een loopbaan- of coachingstraject mee kan kijken. Samen met de medewerker even een pas op de plaats maken, in de spiegel kijken. Waar sta je nu? Waar wil je naar toe? En hoe kom je daar? Samen kijken naar de toekomst. Niet alleen die van de medewerker, maar ook die van de organisatie.

Bijdragen aan huidige en toekomstige vitaliteit

Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet per se jouw forte is als verzekeraar. Daarom ondersteunen wij werkgevers hierin graag. Zodat hun mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun werk en loopbaan. Dat zorgt voor meer werkplezier en kan een hogere productiviteit opleveren én uitval voorkomen, met alle mogelijke kosten van dien. Interessant voor jouw klanten!

Waarom ChangeCreators?

  • Passende oplossing voor loopbaanvragen
  • Deskundig advies t.a.v. inzetbaarheid medewerkers, gericht op de toekomst
  • Betrokken en ervaren career management adviseurs

Begeleiding door experts 

In het kader van duurzame inzetbaarheid is het belangrijk dat medewerkers zo vitaal en flexibel mogelijk zijn en blijven. Relevant is dan hoe je hen kunt ondersteunen bij de keuzes en fases die zij doormaken in hun loopbaan. Meestal weten mensen immers wel dat ze iets anders moeten of willen, maar weten ze niet precies wat of hoe ze dat kunnen realiseren.

Daar komen wij in beeld. In een uitgebreid loopbaanbegeleidingstraject of korte loopbaanscan helpen wij inzicht te krijgen in kwaliteiten, talenten, drijfveren, (loopbaan)wensen en waar en hoe medewerkers die kunnen realiseren.

Loopbaanbegeleiding: regie over eigen loopbaan

Bij ChangeCreators is ieder loopbaanbegeleidingstraject maatwerk. In de kern gaat het altijd om antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Daarmee gaat de medewerker aan de slag, onder begeleiding van een deskundige loopbaanadviseur. Het loopbaantraject bestaat uit individuele gesprekken (6-8), gevalideerde testen en oefeningen. Hiermee krijgt de medewerker inzicht in competenties, motivaties en interesses. Daarnaast is er aandacht voor het arbeidsleven tot nu toe en analyseren we de huidige functie. Dit alles levert een duidelijk beeld op van stressfactoren, persoonlijke stijl, voorkeursteamrollen, werkomstandigheden, werkcultuur, wensen, behoeften, bekwaamheden, sterke kanten en successen. Met uiteindelijk een richting, waarin de medewerker zijn nieuwe werkkring of toekomst kan zoeken. Uiteraard sluiten we het traject af met een uitgebreide rapportage, met daarin de samenvatting en conclusies van het loopbaantraject.

Loopbaanscan: oriëntatie op loopbaanwensen

Met een loopbaanscan krijgt de medewerker snel inzicht in kwaliteiten, ontwikkelpunten, motivaties en interesses (Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?). Je kunt deze assessmenttool inzetten, om te onderzoeken wat de (ontwikkelings)mogelijkheden zijn binnen de huidige functie of om de (doorgroei)mogelijkheden naar een andere functie in kaart te brengen, binnen of buiten de organisatie. Hiertoe kunnen we een aantal digitale en gevalideerde testen inzetten. Daarnaast omvat een loopbaanscan een voorgesprek en een of meerdere terugkoppelgesprekken. We koppelen het resultaat terug in de vorm van een rapportage.

Coaching: stimulans om zelf in actie te komen

In een coachingstraject ondersteunt de adviseur de medewerker op professionele manier in zijn professionele ontwikkeling. Hiertoe gaan ze samen aan de slag met concrete coachingsdoelen. Uitgangspunt is het functioneren in de werksituatie en de mogelijkheden tot verandering. Coaching vergroot het zelfinzicht. Dat biedt de medewerker de kans zichzelf te verbeteren en een volgende stap te zetten in zijn loopbaan. Zo kan hij aan zijn eigen inzetbaarheid werken.