Letselschade

Letselschade: re-integratie na ongeval, medisch incident of misdrijf

 

Een medewerker kan door ernstig letsel veroorzaakt door een derde partij (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt. Daar komt best wat bij kijken. Zeker omdat er hierbij meerdere partijen betrokken zijn. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheden. Zo is vanuit de Wet verbetering Poortwachter de werkgever verplicht de zieke medewerker te laten re-integreren in werk. En is de medewerker verplicht daaraan mee te werken.

Schadelast beperken

Re-integratie brengt altijd kosten met zich mee. Daarom is het belangrijk dat de arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Het loont om hierbij ChangeCreators in te schakelen. Als re-integratiebureau hebben wij verstand van zaken. Dat zetten wij graag om nieuw duurzaam arbeidsperspectief te creëren. Bovendien zijn wij een onafhankelijke partij, die zowel werkgever als medewerker kunnen ondersteunen.

Toegevoegde waarde ChangeCreators

  • Onze begeleiding gaat verder dan alleen het vinden van een baan
  • Onafhankelijke en objectieve benadering van re-integratie in spoor 1, 2 of 3
  • Wij zijn thuis in de wereld van de re-integratie en kunnen daardoor sneller schakelen

Resultaatgerichte begeleiding na letsel door derden

Ons doel is de arbeidsongeschikte medewerker via een re-integratietraject op maat zo snel en optimaal mogelijk te laten terugkeren in passend werk. Hierbij begeleiden wij zowel de werkgever als de medewerker:

  • werkgever: 
    Vanuit onze kennis en ervaring ondersteunen de werkgever bij het re-integratieproces. Zo kennen wij alle ins en outs van de Wet verbetering Poortwachter. Hierdoor kunnen wij zowel werkgever als werknemer adviseren welke stappen zij moeten zetten, om een loonsanctie van het UWV te voorkomen. We denken mee over hoe de werkgever de medewerker zo snel mogelijk weer passend en duurzaam kan inzetten, om zo de financiële lasten te beperken. Indien nodig, schakelen wij partners in uit ons uitgebreid netwerk, dat bestaat uit advocaten, arbeidsdeskundigen, casemanagers en dergelijke. Daarnaast kan de medewerker in zijn zoektocht naar passende arbeid gebruik maken van onze contacten met diverse werkgevers. Deze ingang in de arbeidsmarkt vergroot de kans dat de medewerker daadwerkelijk ander werk vindt aanzienlijk.


  • medewerker:
    Onze empatische adviseurs helpen de zieke medewerker te re-integreren in zijn huidige of in een nieuwe functie, binnen of buiten de organisatie. Om passend werk te vinden, helpen we in een loopbaantraject bij het beantwoorden van de vraag wat de medewerker (nog) kan en wil. Zo nodig, geven we gerichte training, bijvoorbeeld op het gebied van netwerken en solliciteren. Als tussenstap naar ander passend werk, zetten we eventueel een stage, werkervaringsplaats of proefplaatsing in. Op die manier kan de medewerker ervaren wat zijn arbeidsmogelijkheden (nog) zijn. Wij geloven in netwerken. Daarom zetten wij zowel het ChangeCreators netwerk als dat van de medewerker in bij het zoeken naar een andere werkgever. Als extra bieden wij een online vacaturesysteem, dat de medewerker kan gebruiken om kansen op werk te vinden. Als deze een duurzame nieuwe werkplek heeft gevonden, kunnen wij hem daar nog een tijdje ondersteunen met nazorg of coaching.