Spoor 3

Dienstverlening WGA: re-integratie spoor 3

Als het niet gelukt is om na twee jaar arbeidsongeschiktheid in een spoor 1 of 2 re-integratietraject ander passend werk te vinden, komt de UWV-keuring in beeld. Stelt het UWV hierin vast dat er sprake is van verminderde arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt de medewerker een wga-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) toegekend. Na aanvang van die uitkering is jouw klant, als werkgever, 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie.

Financiële lasten beperken

Is de werkgever eigenrisicodrager? Dan moet deze niet alleen de wga-uitkering betalen, maar ook een spoor 3 re-integratietraject inzetten. Met als doel het vinden van een duurzame functie. Dat vraagt om deskundige ondersteuning. Zodat de medewerker alsnog zo snel mogelijk passend werk vindt. Dat bespaart jouw klant immers kosten, doordat de inkomsten uit arbeid worden gekort op de wga-uitkering.

Als verzekeraar is het niet altijd vanzelfsprekend dat je alle antwoorden hebt op de vaak specialistische vragen van werkgevers in het kader van het spoor 3 traject. Dan is het fijn dat je hierbij gebruik kunt maken van onze specifieke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van re-integratietrajecten.

Toegevoegde waarde ChangeCreators

  • Deskundige ondersteuning bij spoor 3 re-integratie door ervaren adviseurs
  • Persoonlijke benadering en maatwerk, toegespitst op jouw klant en zijn medewerker
  • Hoog slagingspercentage bij re-integratietrajecten

Betrokken ondersteuning bij ChangeCreators

Wij begeleiden de (ex-)medewerker in een re-integratietraject (spoor 3) naar passend werk. Hierbij streven wij ernaar dat de medewerker zijn resterende restverdiencapaciteit zo veel als mogelijk benut. Hoe meer deze werkt, hoe hoger de inkomsten uit arbeid en daarmee het bedrag, dat het UWV in mindering brengt op de WGA-uitkering die jouw klant als werkgever moet betalen.

Snel naar duurzaam werk

Onze ervaren re-integratieadviseurs ondersteunen beide partijen met hun expertise in het derde spoor re-integratietraject:

  • Ondersteuning werkgever:

We ontlasten de werkgever door te adviseren over de re-integratiemogelijkheden in spoor 3 en mee te denken over hoe je de benutbare mogelijkheden van de medewerker kunt optimaliseren, zodat deze zo snel mogelijk passend werk vindt en de schadelast zo veel mogelijk ingeperkt wordt. Waar nodig, schakelen wij partners in uit ons uitgebreid netwerk, dat bestaat uit advocaten, arbeidsdeskundigen, casemanagers en dergelijke.

  • Ondersteuning medewerker:

In een spoor 3 traject begeleiden wij medewerkers naar ander werk, passend bij de belastbaarheid. Dit is altijd maatwerk. Dat betekent dat wij goed kijken naar de wensen en mogelijkheden van de medewerker (loopbaantraject). Een stage (bij omscholing), werkervaringsplaats of proefplaatsing kan een tussenstap zijn naar duurzaam werk, waarin de medewerker zijn arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk kan benutten. Om dit te realiseren, maken we optimaal gebruik van het ChangeCreators netwerk en dat van de medewerker. Daarnaast benaderen we actief werkgevers. Daarnaast kan de medewerker gebruik maken van ons online vacaturesysteem. Zo nodig, besteden we aandacht aan sollicitatievaardigheden (solliciteren, communiceren en presenteren). Ook is het mogelijk dat we nog enige tijd nazorg of coaching bieden op de nieuwe werkplek.

Wanneer het spoor 3 traject een vervolg is op een spoor 2 kan het traject uiteraard beginnen, waar het vorige traject is geëindigd. Bovendien zijn alle producten tevens los inzetbaar (ook op spoor 1). Denk hierbij aan loopbaanbegeleiding, coaching (bijvoorbeeld bij burnout), begeleiding tijdens werkervaringsplaatsen, bemiddeling en trainingen (sollicitatie, assertiviteit, stress en timemanagement).