Jobcoaching

Coaching: naar proffesionele groei

Soms komt je medewerker in het werk dingen tegen waarmee hij iets mee zou moeten om zich verder te kunnen ontwikkelen. Misschien is het nodig dat deze leert beter samen te werken met een bepaalde collega of leidinggevende of hoe hij de afdeling of zijn team professionals beter kan aansturen. Of wordt het tijd dat hij meer structuur leert aanbrengen in het werk en daardoor efficiënter is. Ook kan het zijn dat de medewerker meer inzicht moet krijgen in zijn sterke en ontwikkelpunten om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Tenslotte kan het nodig zijn dat je medewerker nieuwe vaardigheden aanleert, om te kunnen doorstromen naar een nieuwe functie of zoekt deze een antwoord op de vraag hoe een vervolg te geven aan zijn loopbaan. Bij deze werkgerelateerde ontwikkelingsvragen is het zinvol een deskundige ChangeCreators adviseur in te zetten, die de medewerker coacht bij het verwezenlijken van de gestelde doelen.

Coaching bij ChangeCreators

Ieder coachingstraject begint met een vrijblijvend (en kosteloos) gesprek. Dit is een intake waarin we samen met je medewerker zijn specifieke vraagstuk of ontwikkelthema bespreken. Daarna bespreken we de duur en frequentie van het traject en besluit je medewerker of hij zich door ChangeCreators wil laten coachen. Wij hanteren overigens geen vaste werkwijze, instrumenten of modellen. Juist omdat ieder mens uniek is. Onze adviseurs hebben ruime ervaring en kennis van vele verschillende instrumenten en technieken die zij kunnen inzetten. Welke keuze zij daarin maken, is volledig afhankelijk van het vraagstuk, hoe het traject verloopt en wat zich aandient. Voorop staat dat ieder coachtraject gericht is op het bereiken van een blijvend resultaat.

Verder werken wij met concrete doelen, zodat wij samen met je medewerker resultaatgericht te werk kunnen gaan. Wanneer je medewerker en of de organisatie de coachingsvraag zelf niet helder heeft, kunnen wij ondersteuning bieden om de sterke en ontwikkelpunten in kaart te brengen. Startcondities voor een succesvolle coaching zijn: commitment, respect en integriteit.

Voor ons is het essentieel dat de medewerker gemotiveerd is om aan de slag te gaan en dat de organisatie hiervoor de ruimte en middelen biedt. Verder is het belangrijk dat er een positieve interactie bestaat tussen de medewerker en de coach, de zogenaamde ‘klik’.

Tenslotte draagt ChangeCreators in haar coachingstrajecten zorg voor verbinding tussen het coachingstraject en de werkpraktijk. Ons doel is dat de resultaten van de coaching zichtbaar worden in het werk en dat de resultaten van de coaching ook geborgd worden in de praktijk.

Waarom coaching?

  • Individuele interactieve ondersteuning waarbij medewerker eigen doelen onderkent en realiseert
  • Coaching draagt bij aan huidige en toekomstige vitaliteit van medewerker