Loopbaanscan

Loopbaanscan : van vraagstuk naar carrièrerichting

Soms loopt je medewerker vast in zijn loopbaan, om welke reden dan ook, en komt de vraag ‘Hoe verder?’ naar voren. Dan kan het zinvol zijn dat de medewerker eens goed stil staat bij welke richting hij op wil zou willen en kunnen. Dat kan met een loopbaanscan. Deze geeft snel inzicht in de kwaliteiten, ontwikkelpunten, motivaties en interesses van de medewerker en daarmee concrete richtingen aan voor hij zich zou kunnen ontwikkelen in de volgende fase(s) van de loopbaan.

Je kunt een loopbaanscan inzetten zowel bij het onderzoeken van ontwikkelingsmogelijkheden binnen de huidige functie als bij het in kaart brengen van doorgroeimogelijkheden naar een andere functie, binnen of buiten de organisatie.

Loopbaanscan bij ChangeCreators

Bij een loopbaanscan doet een van onze deskundige adviseurs een assessment met je medewerker. Hierin gaan ze samen op zoek naar een antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Dit (zelf)inzicht in talenten, sterke en minder sterke persoonlijke en professionele kwaliteiten én daarbij passende beroepen/sectoren geeft solide aanknopingspunten voor de stappen die de medewerker zou kunnen zetten in haar/zijn loopbaan, of dat nu is in de huidige functie of een andere functie buiten de organisatie.

Tijdens de loopbaanscan zetten wij de volgende digitale en gevalideerde testen in:

  • Persoonlijkheidsvragenlijst (inclusief competentiescan)
  • Vragenlijst carrière ankers/loopbaanwaarden/drijfveren
  • Leerstijlvragenlijst
  • Vragenlijst ontwikkelingsstrategieën
  • Beroeps- en interessevragenlijst
  • Capaciteitentesten (indien wenselijk)

Verder bestaat de loopbaanscan uit een voorgesprek en maximaal twee terugkoppelgesprekken.

De testen worden onder supervisie van een NIP-psychologe uitgevoerd. In overleg en afhankelijk van de situatie van de medewerker bekijken we waar we de testen zullen afnemen en hoe we de gesprekken inplannen. Het resultaat is een uitgebreide rapportage met de resultaten en conclusies. Eigenlijk een persoonlijk actieplan als leidraad voor de stappen die je medewerker kan zetten om het gestelde doel te bereiken.

Waarom loopbaanscan?

  • Uitkomst loopbaanscan geeft handvatten voor ontwikkelgesprekken met de medewerker
  • Medewerker kan op basis van loopbaanscan bewuster sturing geven aan eigen loopbaan