Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie, werkdruk. Medewerkers kunnen er letterlijk ziek van worden. Daarbij kunnen de kosten hoog oplopen. Zo kan de arbeidsproductiviteit verminderen en/of kan het ziekteverzuim toenemen. En wat te denken van schade aan werkgeversimago of juridische kosten en vervangingskosten? Dit kan ook in jouw organisatie gebeuren.

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren dat erop gericht is deze psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ofwel werkstress, te voorkomen. Binnen dit kader maak je afspraken over hoe mensen binnen jouw organisatie met elkaar omgaan, die je vastlegt in een PSA-beleid. Een van de instrumenten die je hierbij kunt inzetten, is de vertrouwenspersoon. Die verlaagt de drempel voor medewerkers die problemen op de werkvloer willen bespreken. Hij helpt door te luisteren, mee te denken over oplossingen en eventueel door te verwijzen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag vroegtijdig signaleren en zo erger helpen voorkomen.

Objectief en onafhankelijk

Vaak kiezen organisaties voor een interne vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld iemand die van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. Het is dan prettig dat die persoon het bedrijf en de medewerkers goed kent. Dat kan inderdaad een voordeel zijn. Maar wat nou als die interne vertrouwenspersoon moet samenwerken met de degene, waarover een klacht is binnengekomen? Dat kan voor ingewikkelde en ongemakkelijke situaties zorgen op de werkvloer. Een externe vertrouwenspersoon is daarentegen objectief en onafhankelijk. Die heeft geen binding met het bedrijf of een werkrelatie met mogelijke daders en slachtoffers. Bovendien doet hij dit werk niet er zo maar even ‘bij’ maar is hij een expert op zijn vakgebied, met veel ervaring en kennis. Dat geeft extra vertrouwen in zijn kunde.

Er is dan ook heel wat voor te zeggen om de vertrouwenspersoon extern in te huren. Dat kan voor alle gesprekken die medewerkers willen voeren met een vertrouwenspersoon, of alleen voor incidentele gevallen ter ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon.

Voordelen externe vertrouwenspersoon

  • Ruime ervaring met werk als vertrouwenspersoon
  • Uitgebreide kennis van verschillende organisaties die we kunnen inzetten
  • Grotere afstand tot jouw organisatie wat onafhankelijkheid en objectiviteit ten goede komt
  • Inhoudelijke ondersteuning bij wettelijke verplichtingen/zorgplicht vanuit ARBO-wetgeving
  • Sparringpartner voor interne vertrouwenspersoon
  • Kosten inzet vertrouwenspersoon zijn inzichtelijk (kosten voor opleiding en bijscholing zijn in het tarief inbegrepen)