Spoor 2

Re-integratie Spoor 2

Je bent (langdurig) ziek uitgevallen op je werk. Een vervelende situatie. Je maakt je niet alleen druk over hoe je weer aan het werk kunt komen, maar ook over je inkomen.

Gelukkig ben je via de wet beschermd als je ziek bent. Dat betekent dat je werkgever wettelijk verplicht is jou de eerste twee jaren in ieder geval een groot deel van je salaris te betalen en kan hij jou in principe niet ontslaan in deze periode. Daar staat wel wat tegenover. Jij bent op jouw beurt verplicht mee te werken aan re-integratie, de terugkeer naar werk.

Of dat dat nu je eigen werk is of ander werk bij je huidige werkgever of een andere werkgever. Samen met je werkgever moet je er in een re-integratietraject (spoor 2) alles aan doen zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Werk dat past bij jouw mogelijkheden, gezien je arbeidsongeschiktheid.

Op zoek naar passend werk

Die zoektocht naar werk is niet iets dat je er zo even bij doet. Zeker niet als je ziek bent (geweest) en je focus misschien niet helemaal ligt op het vinden van werk. Daarboven op komt dan de vraag welk werk passend is. Want je wilt natuurlijk wel een baan, waarin je weer lekker aan de slag kunt gaan én blijven.

Daarom is het fijn als je hierbij ondersteuning kunt krijgen van ChangeCreators. Wij kennen immers de weg op de arbeidsmarkt en zijn heel goed in staat je te helpen bij het maken van een goede match tussen vacatures en jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Spoor 2 traject bij ChangeCreators

Zorgen voor een positieve en duurzame verandering in werk. Dat is waar wij voor staan. Wij geloven niet in makkelijke oplossingen, waarmee jij voor nu even verder kunt maar waar je misschien verderop weer in vastloopt. Daar doen wij het niet voor en we hopen jij ook niet. Wil je echt aan de slag met je toekomst? Dan dagen we je hierbij uit dat met ons aan te gaan.

We beloven je dat we jou in het traject centraal stellen. Dat betekent dus dat we maatwerk leveren. 

Verloop traject

Bij ons is een belangrijke vraag bij re-integratie bij of na arbeidsongeschiktheid: ‘Wat kan ik nog?’. Daarna volgt: ‘Kan ik dat nog bij mijn huidige werkgever?’. En zo niet, dan helpen wij jou elders iets te vinden dat wel past. We beloven je dat we jou daarbij centraal stellen. Dat betekent maatwerk. In ieder geval bevatten onze spoor 2 re-integratietrajecten de volgende vaste elementen:

 

 • Trajectplan – Wat gaan we doen?

We beginnen met een intake. Hierin bespreken we wat je wilt bereiken (doel) in het re-integratietraject en hoeveel tijd we daarvoor hebben (duur traject). Dat alles vertalen we naar een stappenplan. Zo weten we waar we samen naar toe gaan werken. Uiteraard is het mogelijk om onderweg bij te sturen, mocht dat nodig zijn.

 • Loopbaan – Wat kan ik nog?

Bij arbeidsongeschiktheid ben je niet in staat je werkzaamheden, of een deel daarvan, goed uit te voeren. Daarom is de vraag ‘Wat kan ik nog?’ essentieel. In deze fase van het re-integratietraject gaan we samen met jou onderzoeken waaraan een functie moet voldoen, zodat jij nog lekker kunt werken. Met behulp van vragenlijsten en testen, brengen we je interesses en kwaliteiten in kaart en kijken we jouw mogelijkheden liggen op de arbeidsmarkt. We onderzoeken de inhoud van beroepen en branches, analyseren deze en destilleren zo de voorwaarden die jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren. En mocht het zo zijn dat je huidige competenties onvoldoende toekomstperspectief bieden of als jij zelf iets heel anders wilt dan onderzoeken we de mogelijkheden van her/bijscholing en/of het opzetten van een eigen bedrijf.

 • Opbouwen arbeidsritme – Waar kan ik dat doen?

De vraag waar je nog kunt werken, is ook relevant in een spoor 2 traject. Om dat uit te proberen, zul je weer een werkritme moeten opbouwen. In de meeste gevallen zul je dat doen op je huidige werkplek. Lukt dat niet dan gaan we op zoek naar een passende werkervaringsplek. Op die manier kan jij je arbeidsritme behouden of verder opbouwen. Ook doe je zo zinvolle werkervaring op waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Vanuit die werkervaringsplaats en wanneer duidelijk is wat je belastbaarheid is gaan we stap voor stap op zoek naar passend betaald werk.

 • Training (individueel/groep) – Hoe vind ik werk dat past?

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk een baan vinden die past bij jouw wensen en mogelijkheden. Maar solliciteren is niet voor iedereen even makkelijk. Zeker als je vanuit arbeidsongeschiktheid op zoek gaat naar werk, is het fijn als je ondersteund wordt op bepaalde vlakken zodat je je positief kunt onderscheiden ten opzicht van andere sollicitanten. Hierdoor vergroot je je kans op een passende baan. Daarom begeleiden wij je bij het opbouwen en onderhouden van je netwerk. Dat is immers key in de arbeidsmarkt van nu. Ook helpen wij je zo nodig bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het voorbereiden van gesprekken en evalueren we de sollicitatie- en netwerkgesprekken die je hebt gevoerd. Met die feedback kun jij je presentatie en communicatie verder aanscherpen.

 • Jobhunting – Hoe vind ik werk dat past?

We zetten het actieplan dat uit de loopbaanoriëntatie is gekomen om in profielen. Die vormen de leidraad in de zoektocht naar werk. Naast dat we meekijken naar passende vacatures, brengen we potentiële werkgevers in kaart en benaderen wij die actief. Daarin nemen we ons eigen netwerk mee naast dat van jou.

Door onze expertise te bundelen met jouw motivatie om weer aan de slag te komen, kan jij daadkrachtige stappen zetten op weg naar een nieuwe toekomst als het gaat om werk.

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op een re-integratietraject?

Als je langer ziek bent van je werk, beoordeelt de casemanager en/of je leidinggevende voordat je 6 weken ziek bent of er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Meestal heb je de bedrijfsarts hiervoor al bezocht. Zijn advies komt terecht in de probleemanalyse. De casemanager maakt samen met jou op basis hiervan het plan van aanpak. Hierin staan de afspraken over jouw re-integratie.

Als uit de probleemanalyse blijkt dat er een goede kans bestaat dat je lang ziek zult zijn, wordt er een re-integratietraject ingezet. In eerste instantie gaat het om re-integratie op de huidige werkplek. Na het eerste ziektejaar volgt er een arbeidsdeskundig onderzoek. Hierin kan een re-integratietraject naar een andere werkgever genoemd worden. Naast de interne re-integratie ga je dan ook naar werk kijken buiten de huidige organisatie. Hiervoor wordt meestal een extern bureau ingehuurd.

Let op: een re-integratietraject is niet vrijblijvend. Hieraan zijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter rechten en plichten verbonden, voor zowel jou als je werkgever.

Ben ik verplicht om mee te werken aan een re-integratietraject?

In een re-integratietraject hebben zowel jij als je werkgever rechten en plichten, met als doel dat jij weer terugkeert in werk. Zo is je werkgever, als jij door ziekte arbeidsongeschikt bent geworden, verplicht je gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van je laatstverdiende loon door te betalen. En tijdens de ziekteperiode zijn jij en je werkgever beide verplicht mee te werken aan jouw re-integratie. De afspraken rondom de re-integratie leggen jullie vast in het Plan van aanpak, dat jullie in overleg opstellen.

Mag ik zelf een re-integratiebureau uitzoeken?

Het kan zo zijn dat jouw werkgever met een voorstel komt voor een re-integratiebureau dat jou begeleidt bij de terugkeer naar werk. Soms ben je verplicht om daarin mee te gaan. Maar je kunt altijd proberen in overleg met je werkgever zelf een suggestie te doen voor een re-integratietraject bij een ander bureau. Daarmee zit je zelf aan het stuur van je loopbaan. Dat is wel zo prettig. Natuurlijk is het wel zo dat jouw voorstel moet passen binnen het budget van je werkgever, dat het traject zinvol is en wordt uitgevoerd door een bureau waarin jouw werkgever vertrouwen heeft. Jullie moeten je er dus allebei in kunnen vinden.

Om te komen tot een goede keuze raden we je aan een kennismakingsgesprek te hebben bij het bureau wat jij voordraagt. Zo krijg je een beter beeld of het bureau een traject biedt, dat goed aansluit bij jouw wensen en behoeftes en oog heeft voor de redenen waarom je uitgevallen bent.

Hoe ziet een re-integratietraject eruit?

In een re-integratietraject waarbij je buiten de deur van je huidige werkgever gaat kijken, kan je met ondersteuning van een re-integratiebureau op zoek gaan naar werk. Dat is niet zo maar iets. Je vraagt je af of en hoe goed je nog kunt functioneren en hoe je werk kunt vinden, dat past. Omdat dit voor iedereen anders is, is een re-integratietraject vaak maatwerk. Toch zitten er wel een aantal vaste elementen in:

 • Trajectplan: Je doet een intake bij het re-integratiebureau waarin jullie het doel, de verwachte duur en een stappenplan van het re-integratietraject vaststellen. Dat wordt vastgelegd in het trajectplan.
 • Loopbaan: Hier staat de vraag centraal wat je nog kunt met inachtneming van je beperking. Met andere woorden: waaraan moet een functie voldoen? Om dat te bepalen, doe je een persoonlijkheidsvragenlijst, een test om carrièrewaardes te achterhalen en een beroepskeuzevragenlijst.
 • Opbouwen van arbeidsritme: Meestal bouw je je uren weer op bij je huidige werkgever. Mocht dat niet kunnen dan kan je dit doen bij een externe werkgever, in de vorm van een werkervaringsplaats.
 • Training: Het is wel zaak dat je positief opvalt tussen andere sollicitanten. Daarom wordt er vaak een sollicitatietraining ingezet. Daarnaast is het zo dat mensen steeds vaker werk vinden via hun netwerk en is een netwerktraining ook geen overbodige luxe. Het kan tevens zo zijn dat je huidige competenties niet voldoende toekomstperspectief bieden of dat jij zelf een andere kant op wilt. In dat geval ga je richting (her/bij)scholing.
 • Jobhunting: Het actieplan dat uit je loopbaanoriëntatie komt, wordt omgezet in profielen. Op basis daarvan ga je samen met je re-integratieadviseur op zoek naar passende vacatures. Netwerken maakt hierbij het verschil. De meeste vacatures gaan immers via-via en worden nooit gepubliceerd. Daarom vergroten de expertise en het netwerk van het re-integratiebureau in deze fase jouw kans op het vinden van een geschikte baan.
 • Eigen bedrijf opzetten: Een andere mogelijkheid is dat het re-integratiebureau je begeleidt naar zelfstandig ondernemerschap. 
Is een re-integratietraject zinvol als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt ben?

Zeker weten. Als je arbeidsongeschikt bent, kun je door ziekte, een handicap of bijvoorbeeld letsel als gevolg van een ongeval je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer uitoefenen. Maar dat betekent niet per se dat je helemaal niet meer kunt werken. Sterker nog, afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat het UWV je heeft toegekend in het kader van de WIA, ben je zelfs verplicht te re-integreren in werk dat past bij je (beperkte) mogelijkheden na of bij je arbeidsongeschiktheid. En zelfs als je volledig afgekeurd bent, is het verstandig te kijken naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van (betaald of vrijwilligers-)werk.