Frans de Blocq van Scheltinga - Adviseur

Frans de Blocq van Scheltinga

 

Als loopbaancoach is Frans de Blocq van Scheltinga er voor mensen die op de één of andere manier iets in hun loopbaan willen of moeten veranderen en daarin graag professioneel begeleid willen worden. Hij voelt zich intens betrokken bij wat mensen beweegt. De dialoog is hierin voor hem leidend, terwijl hij daarnaast graag op basis van kennis helpt zoeken naar de beste en meest praktische oplossingen: “Wat ik graag doe, is mensen in hun kracht zetten. Veel van mijn cliënten hebben vaak al geleerd dat ze dingen niet kunnen of dat ze daarin wat anders zijn dan anderen. Terwijl er nog steeds heel veel dingen zijn die ze wel kunnen. Als je jezelf niet goed kent, kun je jezelf ook niet goed plaatsen in de maatschappij en kies je mogelijk voor een verkeerde richting of doe je maar wat. Het gaat allemaal om bewustzijn van je eigen kracht. Dat is de kern.”

In de loop van zijn ruim 20 jaar werken als levens- en loopbaancoach is hij zich steeds meer op mensen gaan richten die net iets anders in het leven staan of zijn komen te staan dan de gemiddelde anderen: “Ik ben een coach voor bijzondere mensen. Iedereen zegt dan van ‘ja maar alle mensen zijn toch bijzonder?’. Dat klopt, echter zijn er maar weinig mensen die zelf weten hoe bijzonder zij zijn. Ik wil je bewust laten zijn waar jouw kracht zit en dat je dat hardop durft en kunt zeggen, benoemen. Dat zorgt ervoor dat je zaken anders kunt bekijken en ook beleven.”

Levens- en loopbaanadviseur

Zelf heeft hij langdurig op verschillende niveaus binnen organisaties gefunctioneerd, zowel nationaal als internationaal. De afgelopen jaren heeft hij zich steeds meer ontwikkeld als adviseur en coach die zich, naast al die mensen die loopbaanvragen hebben zonder dat er sprake is van verzuim, ook richt op loopbaanproblematiek op het snijvlak van medisch gerelateerd verzuim en loopbaan. Hij is gecertificeerd CSR-coach® voor het CSR Centrum voor Stress Management, richt zich op voorkoming van terugval in depressiviteit en burnout en werkt veel op het gebied van Spoor 1, 2 en 3 re-integratie. In die rol heeft hij ook veel met werkgevers te maken.

Waarderende dialoog

Daarnaast heeft hij veel ervaring in het begeleiden van en werken met volwassenen met ADHD, hoogbegaafdheid en mensen die de diagnose kanker hebben en toch nog werken. Hij voelt zich een ambachtsman in het begeleiden, het steunen en stimuleren van mensen binnen dit proces van keuzes maken en doelen realiseren. Zijn aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid, optimisme en realiteitszin. Deze kan soms directief zijn als het even moet, maar vaker coachend: “Ik ga altijd op zoek naar waarom het niet lekker gaat. Er kunnen immers verschillende redenen zijn, waardoor je in een bepaalde omgeving niet kunt excelleren. Dat kunnen ook binnen jou liggende factoren zijn. Daarom kijk ik juist verder dan werk.

Het onderscheidende is dat ik helemaal vanuit de positieve psychologie werk. Ik ga met je praten over wat er goed is gegaan in je leven. Natuurlijk sta ik stil bij wat er mis ging, maar daar focus ik niet op. Dat noemen ze in het Engels ‘The appreciative enquiry’-methodiek, dus de waarderende dialoog.”

Frans de Blocq van Scheltinga