Naar werk

Naar Werk

Heb je een klant die werkzoekend is, maar ondersteuning kan gebruiken bij het (weer) betreden van de arbeidsmarkt? In dat geval kunnen wij hem met de re-integratiedienst Naar Werk begeleiden bij het vinden én behouden van betaald werk.  

In de re-integratiedienst Naar Werk werkt je klant samen met een ChangeCreators adviseur aan het krijgen van inzicht in zijn eigen kansen en mogelijkheden. Deze vertalen we naar de huidige arbeidsmarkt: welke functies daarin passen bij het profiel van je klant? Daarbij is cruciaal welke voorwaarden de klant nodig heeft om het werk te kunnen blijven volhouden. Wij gaan dus niet voor een snelle oplossing, maar streven er altijd naar de klant te plaatsen in duurzaam, passend werk.  

Waarom Naar Werk bij ChangeCreators?

 • De juiste klik vinden wij erg belangrijk, daarom gaan wij op zoek naar de juiste adviseur voor jouw klant 
 • Begeleiding in of nabij de woonplaats van de klant
 • Maatwerk passend bij de vraag en problematiek van de klant
 • Onze adviseurs zijn specialisten in het vakgebied, met minimaal een hbo-opleiding, aangevuld met een post-hbo-opleiding tot loopbaanadviseur of (job)coach

Op zoek naar betaald werk

Een Naar Werk-traject kun je inzetten voor werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO- of ZW-uitkering. Dit bestaat uit verschillende re-integratieactiviteiten die nodig zijn om werk te hervatten en aan het werk te blijven. In dat geval spreken we van een plaatsing. Of dat je klant nou bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer aan het werk is.

Het doel van een Naar Werk-traject is dat jouw klant betaald duurzaam, duurzaam werk vindt. Om dat te bereiken, besteden we aandacht aan zaken als sollicitatievaardigheden, zodat de klant goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaat. Ook begeleiden we de klant bij het verkennen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het benaderen van potentiële werkgevers. In de zoektocht naar passend werk spelen zowel de klant als de ChangeCreators adviseur een actieve rol, binnen en buiten het eigen netwerk. Concreet vallen de volgende modules onder een Naar Werk-traject:

 • Sollicitatiebegeleiding

Tijdens het traject besteden wij aandacht aan de presentatie- en sollicitatievaardigheden van de klant, zoals zelfpresentatie, voorbereiden en nabespreken van gesprekken, opstellen van een aantrekkelijk cv, LinkedIn, schrijven van sollicitatiebrieven en netwerkactiviteiten.

 • Bemiddeling naar (passend) werk

Uitgaande van de mogelijkheden van de klant bemiddelen wij naar passend werk. Dit kan bemiddeling zijn naar een reguliere baan, met of zonder jobcoaching. De adviseur zet hierbij de mogelijkheden, belastbaarheid en affiniteiten van de klant af tegen de eisen, sfeer en cultuur van het bedrijf.

 • Actief netwerken

ChangeCreators besteedt veel aandacht aan het inzichtelijk maken van de netwerkcontacten van de klant. Ook kijkt de adviseur uitgebreid in ons netwerk en benadert hij actief potentiële werkgevers. Als de zoekrichting nog niet duidelijk was, is tijdens het Werkfit Maken-traject (onderzoeken van loopbaanopties) in kaart gebracht wat de klant wil en kan, en wat voor baan de klant zoekt en in welke branche. Dit maakt het makkelijker om een netwerkplan op te stellen.

De adviseur voert samen met de klant netwerkgesprekken. Of het moet zo zijn dat de klant na een goede voorbereiding alleen naar het gesprek wil of kan gaan. Tijdens een netwerkgesprek leert een werkgever de klant op een ongedwongen manier kennen en wordt de kans op werk (in de toekomst) vergroot.

 • Vacatures zoeken

Hoewel wij geloven in actief netwerken, gebruiken wij uiteraard ook vacaturebanken. De klant gaat tijdens de gesprekken samen met de adviseur op zoek naar passende vacatures en hierin is een actieve rol voor de adviseur weggelegd. Klanten kunnen tijdens het traject onder andere gebruik maken van JobXS. Dat is een vacaturebank waarvoor ChangeCreators een licentie heeft en die ook naar vacatures op websites van bedrijven en op LinkedIn zoekt. Buiten de gesprekken om kunnen klanten ook zelfstandig zoeken en biedt de adviseur hen zeer regelmatig passende functies aan.

Wanneer er een functie is gevonden, bespreekt de adviseur deze met de klant. Er wordt gesolliciteerd en bij uitnodiging bereidt de adviseur het sollicitatiegesprek met de klant voor. Vervolgens voert de klant met of zonder de adviseur het sollicitatiegesprek (afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de klant).

 • Advies bij plaatsing

Als er een werkgever is gevonden, geven wij deze advies en informeren wij hem over de voorwaarden die nodig zijn voor de klant en ook over eventuele subsidie- en plaatsingsregelingen. De adviseur beoordeelt de geschiktheid van de werkplek op basis van het functieaanbod. Indien nodig, kan er gekozen worden voor jobcarving/jobcreation. Eventueel kan de klant ook met een proefplaatsing starten.

 • Nazorg

Als de klant geplaatst is, zorgt de adviseur er samen met de klant voor dat hij de werkplek kan behouden. Vervolgens is het mogelijk de nazorg om te zetten in jobcoaching. ChangeCreators heeft een jobcoacherkenning.

Naast een traject gericht op het vinden van werk bij een werkgever is het ook mogelijk dat we een klant begeleiden naar een eigen onderneming.

Zelfstandig Ondernemerschap

Niet iedereen met een ziekte of arbeidshandicap is geschikt om zelfstandig ondernemer te worden. Om dit te onderzoeken, zetten we de ondernemerstest in.

Het is een mooi instrument om cruciale ondernemersvaardigheden inzichtelijk te maken: prestatiegerichtheid, zelfstandigheid, dominantie, sociale oriëntatie, effectiviteit, doorzettingsvermogen, marktgerichtheid, creativiteit, flexibiliteit en risicobereidheid. In een persoonlijk rapport komen, behalve een ondernemersprofiel, conclusies te staan over het ondernemerschap van de klant en welke strategie hij het beste kunt volgen. Op basis daarvan bepalen we of zelfstandig ondernemerschap haalbaar is. Zo niet, gaan we op zoek naar een functie in loondienst en zo wel, zetten we verdere stappen:

 • Klant: onderzoeken en verder ontwikkelen van ondernemersvaardigheden in relatie tot (fysieke en psychische) belastbaarheid
 • Markt: adviseren over ondernemersplan, doelgroepenanalyse, concurrentieanalyse en sterktezwakte-analyse van product/dienst
 • Financiën: adviseren over haalbaarheid, kosten/baten, financieringsmogelijkheden, kredietaanvragen, exploitatie
 • Marketing: adviseren over het in de markt zetten van product/dienst, hoe kom je aan klanten, acquisitie doen, gebruik van social media, PR en communicatie
 • Overige: kennis over vergunningen, opleidingen en wet- en regelgeving voor deze specifieke doelgroep, zoals uitkering versus eigen onderneming, zelfstandigenaftrek, omgaan met UWV en Belastingdienst, plaatsingscriteria UWV; en de weg weten naar andere deskundigen, zoals een financieel adviseur of bank.

Verstand van zaken

ChangeCreators heeft een uitgebreid werkgeversnetwerk dat wij graag inzetten. Wij hebben dat opgebouwd door veel trajecten uit te voeren voor werkgevers, zoals loopbaan-, outplacement-, spoor 2 en coachingstrajecten. Hierdoor komen wij veel op de werkvloer zelf, in verschillende soorten bedrijven en branches. Doordat wij ook jobcoaching bieden, komen wij bovendien in aanraking met werkgevers die open staan voor het aannemen van mensen met een beperking. Die kunnen ons dan op hun beurt vaak in contact brengen met collega-ondernemers die daar ook welwillend tegenover staan.

Daarnaast zitten wij in verschillende beeldvormingscampagnes voor mensen met een arbeidshandicap. Dit heeft ons netwerk dusdanig vergroot, dat wij makkelijk ingangen kunnen creëren en deuren kunnen openen. Ook hebben wij contact met verschillende doorverwijzers (onder andere ggz) van wie wij mensen vanuit de therapie met een Wajong- of WIA-uitkering aangemeld krijgen.

Naast de UWV-aanbestedingen hebben wij veel ervaring in het begeleiden van spoor 2 trajecten bij werkgevers. Hierdoor zijn wij ervaren in het plaatsen van mensen met een lichamelijke of psychische/psychiatrische beperking in reguliere arbeid. Omdat we veel kennis hebben van de doelgroep weten wij hoe wij kandidaten kunnen promoten bij potentiële werkgevers.

Frequentie

De ChangeCreators adviseur heeft regelmatig face-to-face contact met de klant. Daarnaast is er doorlopend telefonisch, chat-, skype- of e-mailcontact. Wij begeleiden klanten altijd individueel. Buiten deze begeleidingsuren mogen zij deelnemen aan trainingen die wij aanbieden.

Wat kan jij of je klant van ons verwachten?

 • Korte lijnen met het UWV
 • Intensieve begeleiding en grote betrokkenheid
 • Re-integratieplannen op maat en professionele rapportages
 • Kennis van de doelgroep en wetgeving
 • Flexibiliteit en snel handelen
 • Actieve bemiddeling en optimaal gebruik van het netwerk
 • Goede nazorg